FYS hakemlerin ve gözlemcilerin sisteme tanımlanmasında ve yönetiminde sizlere yardımcı olur. Sisteme hakem ve gözlemcilere ait veriler ilk seferde tanımlanarak hakem ve gözlemciler aktif hale getirilebilir. Daha sonra değişiklik yapılması gerektiğinde bu bilgiler düzenlenebilir şekilde tasarlanmıştır. Hakem ve Gözlemcilere ait tüm bilgileri sistem üzerinde tanımlayabilir ve İl Hakem Kurullarının bu bilgilerin tamamını yada seçmeli olarak bir kısmını çıktı olarak almasını sağlayabilirsiniz. (Örneğin; Hakemlerin Forma Bedeni ve Ayakkabı Numarasını içeren bir liste istendiğinde bu listeyi otomatik olarak alabilirsiniz.)

FYS de her hakemin / gözlemcinin kendine ait bir alanı vardır. Hakemler kişisel alanlarında kendilerine atanan müsabakaları güncel ve geriye yönelik olarak listeleyebilir. Yönettiği müsabakaların gözlemcisini, iletişim bilgilerini ve müsabaka sonunda gözlemci puanı gibi ayrıntılarını görebilir.  Bir müsabaka talebinde bulunabilir, eğer o hafta müsabaka almak istemiyorsa geçerli bir mazeret girişi yaparak bunu müsabaka atama sorumlusuna online olarak iletebilir ve kendisine müsabaka atanmamasını isteyebilir.

Hakem kişisel alanından tüm müsabaka istatistiklerine sezon bazında ulaşabilir. Bir sezonda hangi pozisyonda kaç müsabaka yönettiğini, bu müsabakalardaki ortalama performansını varsa aldığı cezaları listeleyebilir. 

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde örnek bir hakeme ait istatistikler verilmiştir.

futbol yönetim sistemi hakem istatistiği