FYS kişisel Hakem ve Gözlemci bilgilerinin saklanmasında ve veri güvenliğinde maksimum özen ve gayreti gösterir. Şifreli alan haricinde hakem ve gözlemcilere ait herhangi bir bilginin paylaşılmasına asla izin vermez. Sadece üyelerin görebildiği özel alanlarda özel paylaşımlar yapar. Bunun haricinde umuma açık içeriklerde asla kişisel paylaşım yaptırmaz.